Jazykové preklady

profesionálne sa venujeme úradným a neúradným prekladom do všetkých jazykov

JAZYKOVÁ ŠKOLA - M T M

vyhotovuje jazykové preklady od roku 2003 len s kvalifikovanými a overenými prekladateľmi. Dokumenty prekladáme do 73 JAZYKOV v krátkych dodacích lehotách (aj do 4 hodín). Naše dlhoročné skúsenosti s prekladmi, nám umožňujú aj prípadné odporúčanie ako postupovať pri niektorých prekladoch. Napríklad niektoré dokumenty musia obsahovať Apostille, niektoré dokumenty k určitým úkonom nie je potrebné prekladať atď. Cena prekladu je rozdielna a záleží od náročnosti textu, množstva a daného jazyka. Hotový preklad si môžete prevziať osobne na Tkáčskej 2 v Prešove alebo Vám preklad môžeme zaslať poštou na adresu. Bližšie informácie Vám radi poskytne osobne prípadne telefonicky.

ÚRADNÉ PREKLADY s overením

Úradný preklad je dokument, ktorý môžete použiť na úradoch v zahraničí alebo na slovensku. Dokument, ktorý potrebujete odovzdať na úrad (verejnú správu) v SR alebo zahraničí je potrebné nám zaslať mailom, prípadne osobne doručiť. Následne vyhotovíme úradný preklad z dokumentu. Dokument je možné podpísať aj elektronickou pečiatkou t.j. uvedený dokument nemusíte tlačiť a skenovať ale priamo zašlete na úrad v elektronickej podobe s elektronickým podpisom. Takýto preklad je akceptovaný na úradoch verejnej správy. Príklady úradných prekladov: rodné listy, vysvedčenia, potvrdenia, listy vlastníctva, živnostenské listy, plnomocenstvá, certifikáty, lekárske správy, technické preukazy, doklady o odhlásení vozidla, apostily a ďalšie oficiálne dokumenty.


NEÚRADNÉ PREKLADY

Neúradný preklad je dokument, ktorý je preložený kvalifikovaným a skúseným prekladateľom. Základný rozdiel oproti úradnému prekladu je, že neúradný preklad nieje zviazaný dokument s originálom a nieje možné ho použiť na úradoch verejnej správy. Príklady neúradných prekladov: správy, zápisnice, lekárske správy, návody, referáty, prednášky, propagačné materiály, katalógy, brožúry, obsahy webových stránok, reklamné texty, jedálne lístky, potvrdenia atď.

úradné a neúradne preklady v jazykoch

albánsky, anglický, arabský, arménsky, azerbajdžanský, bieloruský, bosenský, bulharský, český, čínsky, dánsky, dárijsky, esperanto, estónsky, fínsky, francúzsky, flámsky, furlantský, grécky, gruzínsky, hebrejský, hindský, holandský, chorvátsky, indonézsky, islandský, japonský, katalánsky, kazažský, kórejsky, latinský, litovský, lotyšský, maďarský, macedónsky, malgašský, moldavský, mongolský, nemecký, nizozemský, nórsky, pandžábsky, paštský, perský, poľský, portugalský, rómsky, rumunský, ruský, sinhálsky, slovinský, španielsky, srbský, švédsky, taliansky, tádžický, thajský, turecký, ukrajinský, urdský, vietnamský